BIO - Herba Medica

BIO


STANDARDI KAKOVOSTI

Certifikat SI-EKO-001 izdan s strani MKGP pooblaščene institucije Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor potrjuje skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, surovin in živil z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo.

Certifikat je rezultat kontrole in certifikacije kontrolnih poročil. Vsebuje naslednje podatke: naziv kontrolne organizacije, ime ali naziv izvajalca, kontrolno številko izvajalca, datum izvedene kontrole, predpise, po katerih je bil izvajalec certificiran, status posameznih dejavnosti in proizvodov, čas veljavnosti certifikata, pogoje za ohranitev veljavnosti ceritifkata, številko in datum izdaje certifikata. Pri prodaji pridelkov in živil z oznako “ekološki”, mora biti certifikat na vpogled pri prodajalcu.

Close

Ta stran ne obstaja... Prosim posodobite svoj brskalnika na različico 8 ali več.

Hvala za razumevanje!