ISO 9001:2008 in HACCP - Herba Medica

Previous Next 1 of 3

ISO 9001:2008 in HACCP


STANDARDI KAKOVOSTI

ISO 9001:2008 je mednarodni standard za vodenje kakovosti. Sestavljajo ga naslednji glavni deli, ki so bistvenega pomena za dobro poslovno prakso:

– sistem vodenja kakovosti,

– odgovornost vodstva,

– vodenje virov,

– realizacija proizvoda,

– merjenje, analize in izboljšave.

S certifikatom ISO 9001:2008 dokazujemo zavezanost kakovosti in zadovoljstvu strank ter zagotavljamo, da ob izpolnjevanju obveznih in zakonskih zahtev naš proizvod doseže stranko. Poleg certifikata ISO 9001:2008, smo le-tega nadgradili s certifikatom, ki potrjuje skladnost sistema vodenja z zahtevami sistema HACCP.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) je mednarodna metoda zagotavljanja varne prehrane. Uporablja se na vseh stopnjah proizvodnje živil in postopkov priprave, vključno s pakiranjem in distribucijo. Z njegovo uporabo se sistematično oceni vse faze v procesih nabave, proizvodnje in prodaje ter ugotovi katere so kritične točke za neoporečnost živilskega izdelka. To omogoča vodstvenemu osebju, da osredotoči svoja tehnična sredstva na tiste faze proizvodnega procesa, ki lahko v kritični meji vplivajo na neoporečnost živil. Analiza tveganja razkrije kritične kontrolne točke, ciljne vrednosti, postopke nadziranja in odpravo pomanjkljivosti. Da bi zagotovili kontinuirano neoporečnost moramo o vsaki analizi voditi zapisnik in redno preverjati in potrjevati učinkovitost študij, še posebej takrat, ko se zaradi različnih vzrokov postopek spremeni. Teoretično je princip tehnike HACCP (ugotavljanje močnih nevarnosti in vzpostavljanje kontrolnih/preventivnih ukrepov za njihovo preprečitev) enako primerna tako za področje neoporečnosti živil kot njihove kakovosti.

Close

Ta stran ne obstaja... Prosim posodobite svoj brskalnika na različico 8 ali več.

Hvala za razumevanje!