Pravila sodelovanja in pogoji akcije Be hempy

Podjetje Herba Medica d.o.o. organizira akcijo deljenja naravnih izdelkov iz konoplje na spletni strani www.preizkusicbd.si .

1. člen

Akcija ni časovno omejena. Prvih 250 udeležencev, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja, prejme brezplačno čaj – več o izdelku tukaj.

2. člen

Organizator in pokrovitelj akcije je Herba Medica d.o.o., Preserska ulica 5, 1235 Radomlje.

Podelili bomo 250 izdelkov.

Udeleženec v akciji je polnoletna fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 4. člena teh pravil in ki v celoti izpolni obrazec s podatki ter se strinja z obdelavo podatkov za namene obveščanja.

3. člen – Potek akcije

Vpis osebnih podatkov (ime, priimek, email, naslov, pošta, poštna številka, telefon).

Prejemniki brezplačnega izdelka bodo najkasneje v sedmih dneh po zaključku akcije prejeli čaj. Več o izdelku tukaj. Cena izdelka v času trajanja akcije je 5,20 € z ddv. Izdelki bodo poslani po pošti.

4. člen – Pogoj za udeleženca v akciji

V akciji lahko sodelujejo vse osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so na dan izvajanja akcije starejše od 18 let (polnoletne osebe), razen oseb, zaposlenih pri organizatorju in pokrovitelju akcije ter njihovih ožjih družinskih članov (starši, zakonec/partner, otroci, bratje/sestre), ki v akciji ne morejo sodelovati. Koriščenje storitve ni pogoj za sodelovanje v akciji. S sodelovanjem v akciji se udeleženec strinja, da ga ta pravila zavezujejo, in izjavlja in zagotavlja, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

5. člen – Upravljanje z osebnimi podatki

Pogoj za sodelovanje v akciji je v celoti izpolnjen obrazec in strinjanje z uporabo osebnih podatkov. Podatki, ki bodi vneseni v obrazec bodo dostopni organizatorju in pokrovitelju akcije.

Osebni podatki, pridobljeni v akciji se hranijo do udeleženčeve zahteve za izbris. Zahtevo za izbris lahko udeleženec poda neposredno pri organizatorju in pokrovitelju akcije na zgoraj navedenih kontaktih.

Osebni podatki bodo uporabljeni za namen promocije izdelkov pokrovitelja in organizatorja po emailu in po telefonu.